banner266
Dr. Metin Özaslan
Dr. Metin Özaslan
Yazarın Makaleleri
Yaşam Kalitesi ve Dünya Şehirleri Arasında Ankara...
Şehirlerin yaşanılabilir olması sunulan kamu hizmetlerinin niteliği, çeşitliliği ve ulaşılabilirliği, altyapının gelişmişliği, istihdam düzeyi ve koşulları, gelir dağılımı, yoksulluk, kamusal alanların varlığı, doğal çevre gibi...
Küreselleşme, Yerel Kalkınma ve Marka Kent Ankara...
Bir kent için 'marka kent” imajına sahip olmak, dünya ölçeğinde tanınırlığının artması yanında, kentler arası rekabette önemli bir rekabet avantajı da sağlamaktadır. Son zamanlarda Ankara kamuoyunda 'Marka Kent Ankara” nitelendirmesinin...
Suyu Arayan Şehir…
'Suyu Arayan Adam” Cumhuriyet başlarının en önemli düşünce ve devlet adamlarından biri olan Şevket Süreyya Aydemir'in hayat hikâyesini anlattığı başyapıt niteliği taşıyan bir kitap… Yazar, Birinci Dünya Savaşı'na katılışından...
Mamak İlçesi Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu…
Ankara'nın en köklü sivil temsilcisi olan Ankara Kulübü Derneği son yıllarda Ankara'nın en yoksul ve geri kalmış ilçelerinden başlamak üzere Ankara'nın tüm ilçelerini geniş katılımla hazırlanan rapor çalışmalarıyla masaya...
Ankara’nın “Kâhtanesi”ydi Kayaş ve Mamak…
"Ankara'nın doğu yanı Çevresini gez de tanı Nasıl methedeyim seni İstersen kız bana Mamak" Ali Cavit Coşkun 'Mamak” adlı şiirinin yukarıdaki dörtlüğünde Mamak'a 'neyin var da anlatayım” dercesine sitemde bulunuyor....
Kayıp Bir Ankaralı: Ankara Takla Güvercinleri
Şehirleri özgün kılan, diğerlerinden farklılaştıran, hemşerilerini varlığıyla mutlu eden, 'şehrimizin şu özelliği de var” derken gururlandıran çok sayıda özgün değeri olabilir. Bunlardan kimisi doğal güzellikleridir, tabiat...
Ankara’nın Kırsal Kesimi İçler Acıtıyor…
Ankara ekonomisi incelendiğinde makro düzeyde üç temel sorun alanı hemen dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, şehrin son 25–30 yıldır yaşadığı ekonomik durgunluktur. İkincisi Türkiye'nin en nitelikli beşeri sermaye birikimine sahip olmasına...
Kültür ve Sanat Başkenti Ankara !
Ankara, 1920'li yıllardan itibaren seçkin bale, tiyatro, opera ve halk dansları düzenlemeleri ile hareketli bir sanatsal ve kültürel yaşama sahne olmuştur. Ankara, özellikle dinleyici sayısı hiç düşmeyen 'Filarmoni Orkestrası” ile...
Başkent Ankara Kültür ve Sanatta da Kaybediyor…
Ankara, Cumhuriyet'in başlarından itibaren oluşturulan kültür sanat kurumları ve donatılarıyla, ülkemizin siyasi başkenti olma yanında, kültür ve sanat alanlarında da adeta bir başkent işlevi görmüştür. Uzun yıllar boyunca üniversiteleriyle,...
“Mor Menekşeler”: Efsaneden Hüsrana Hacettepe...
1950 sonrası Türkiye'sinde kırsal kesimden kentlere doğru yaşanan göçler, sadece coğrafi bir nüfus hareketliliği olarak kalmayacak, ileride Türkiye'nin ekonomik, sosyolojik, kültürel ve siyasal yapısını önemli ölçüde değiştirecek...
Ankara’nın “Bab-ı Ali”si: Rüzgârlı Sokak...
Kadim zamanlardan sonra, Cumhuriyet modernitesine açılan pencereden bütün bulvar, cadde, sokak ve diğer kent organlarının resmî adlarının gelişigüzel verilmesi bugünkü 'Büyükşehir Belediyesi”nin selefi olan 'Ankara Şehremaneti”nin...

banner274

banner283