banner265
Doç. Dr. Şeref İba
Doç. Dr. Şeref İba
Yazarın Makaleleri
“ANAYASA HUKUKU VE SİYASAL KURUMLAR” ESERİ ÜZERİNE
Ankara-Turhan Kitabevi Yayınları tarafından 2. baskısı 2008 yılında yayınlanan Anayasa Hukuku ve Siyasi Kurumlar kitabımı, anayasa literatürüne katkı yapan klasik eserlerden farklı; akıcı ve kolay okunabilir bir çalışma düşüncesiyle...
NEGATİF PARLAMENTARİZM
Hükümet sistemlerinin tasnifinde, şekli anayasanın ölü sözleri değil; anayasal teamülleri de kapsayan maddi anayasanın yaşayan hükümlerini dikkate almamızı tavsiye eden Sartori, çok haklı. Gerçekten de ülkede geçerli siyasi rejim tipini...
Ama, hangi Başkanlık Sistemi?
Bütün temsili demokratik sistemlerde üç ana aktör var: Halk, Yasama ve Yürütme. Demokrasilerde, halk seçimler yoluyla yöneticilerini belirler. Yasama seçimle gelir. Yürütme organı içinse genel kural yoktur. Ancak, hükümet sistemlerinin tasnifinde...
Yeni Anayasa Süreci İzleme Raporları ve Algılar
Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasa teklif taslağını kaleme alma aşamasında hatırı sayılır bir süreci başarıyla koordine etti ve yine kayda değer çalışmalara imza attı. Ancak, öyle anlaşılıyor ki, henüz yol yarılanmadı bile. 2012...
Parlamenter Sistemin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler
Parlamenter sistemin daha işler hale getirilmesine yönelik olarak geliştirilen iyileştirme önerileri üzerinde popüler bağlamda yeterince durulmuyor. Oysa, siyasal sistem tartışmalarının ana artellerinden birisi, mevcut sistemin yetersizlikleri...
Yasama Dokunulmazlığı ve Dokunma Yolu
Milletvekili dokunulmazlığı ya da anayasa diliyle yasama dokunulmazlığı, yasama organı üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirmelerini engelleyecek gereksiz suçlamalara karşı öngörülen hukuki bir güvencedir. Anayasanın 83. Maddesi...
'İdam Cezası' Tartışmaları
İnsanlık dışı, canice ve vahşice işlenen bazı suçlar, bireylerin ve toplumun vicdanında ağır yaralar açmaktadır. Verilecek ceza, yaraları sarmasa, acıyı dindirmese, gideni geri getiremese bile, hunharca eylemleri yapanlar yaptığının bedelini...
“Anayasa ve Parlamento Üzerine İncelemeler” Kitabı
Çok sayıda yayınevi tarafından hemen her alanda her gün yüzlerce belki binlerce kitap yayınlanıyor. Kitap yazanlar bilir; kitap yazmak doğum yapmak gibidir. Anayasa ve Parlamento hukuku alanında üretmiş olduğum eserler de benim çocuklarım gibi....
Başkanlık Sistemi Tartışmaları
Ülkemizde, hükümet sistemi tartışmalarında kalkış noktası ve referans alınan modellerle ilgili bilgi kirliliğinden kaynaklanan ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. Başka bir ifadeyle tartışma zeminde hastalıklı durumlar söz konusu. Tartışmaların...
Patara Parlamentosu
Antik yunan demokrasisi, köleler, metekler (sitede yaşayan yabancılar) ve kadınların yer almadığı küçük bir halk kitlesinin devlet yönetimine doğrudan katılımı ve bu katılımın mekanı niteliğindeki Ecclesia ile günümüz demokrasi ve...
Yeni “ Büyükşehir Belediye Reformu”
13 yeni büyükşehir belediyesi kurulması ve ve mevcut büyükşehirler de dahil olmak üzere büyükşehir belediyelerinin il mülki sınırı ve ilçe belediyelerinin sınırlarının ilçe mülki sınırı şeklinde değiştirilmesini öngören Kanun...
Mahalli seçimlerin öne alınma usulü
Milletvekili genel seçimlerinin TBMM kararıyla öne alınması ve savaş sebebiyle gerektiğinde bir yıl geriye bırakılmasıyla ilgili olarak Anayasada açık düzenleme vardır. Oysa, Anayasanın tabiriyle 'mahalli seçimler' için genel seçimlere...
Bayram ve Terör
Bayramlar, manevi hislerin doruk noktasına çıktığı sosyal dayanışma dokusunun güçlendiği müstesna günlerdir. Dini bayramlar içerisinde Ramazan Bayramı, oruçlu günlerin ardına denk geldiği için de ayrıca önemli. Geçtiğimiz Ramazan bayramında...
“Anayasal Yurtseverlik” dedikleri…
Modern çağ ulus-devlet modeline dayalı vatandaşlık kurgusuna yeni bir alternatif olarak geliştirilen anayasal yurtseverlik, Alman –Avrupa patentli neolizm (söz türetmeciliği) ürünü bir kavramdır. Çok kültürlü ve bölüntülü toplumlar...
"Casus Belli" Mi?
Casus belli ifadesi, Latince bir terim olup uluslar arası hukukun meşru saydığı savaş sebebinin varlığı anlamına gelir. Suriye, geçtiğimiz günlerde uyarı bile yapmaksızın hasmane bir tutumla, silahsız bir keşif uçağımızı düşürmüştür....
TBMM 2. Yasama Yılı Sona Ererken...
Bu yasama yılına TBMM''nin lokomotif rolü üstlendiği, yeni anayasa çalışmaları damgasını vurdu. 19 Ekim 2011 tarihinde çalışmalarına başlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Mayıs ayı başından itibaren yazım aşamasına başlamıştır....

banner274

banner270