banner265
Doç. Dr. Şeref İba
Doç. Dr. Şeref İba
Yazarın Makaleleri
POLİS VE YARGIYLA İLGİLİ YENİ KANUN TEKLİFİ
TBMM Başkanlığına, tabir yerindeyse ,'teklif' görünümlü yeni bir kanun tasarısı sunuldu. 2/2397 esas numaralı kanun teklifi, polisin özellikle toplumsal olaylarda yetkilerini arttıran hükümleriyle kamuoyunda ön plana çıkmaya başladı....
HSYK SEÇİMLERİ
Bu Pazar, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimi var. Bu seçimlerde, nerdeyse, 14 bin hâkim ve savcı oy kullanacak. Sonuçları tüm ülkeyi ilgilendiren bir kritik bir seçime daha tanık olacağız. 12 Ekim 2014'te yapılacak olan seçimin...
MECLİS’İN SON TATİLİ VE YARIM KALAN “TORBA YASA”
24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dördüncü yasama yılı daha sona erdi. Özellikle af maddeleri gibi kamuoyunda yüksek beklentilerin olduğu 'torba kanun” ile ilgili inatlaşma ve tansiyonu yüksek görüşmeler tamamlanmadan,...
HAZİRAN’DA “TORBA KANUN” FURYASI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, uzatma kararı olmadığı takdirde, 1 Temmuzda tatile girecek; rutin olan bu. Mecliste, tatil öncesi özellikle de Haziran Ayında, yasa trafiğinin hızlanması da rutine bağlanmış başka bir konu. Torba kanun uygulamalarının...
“TÜRKÇE” VE KÜRTÇE SÖZLÜK
Alfabe Türk harflerinin kullanımı, resmi yerlerde zorunludur. Bu durum Kanundan kaynaklanmaktadır. (1/11/1928 tarihli ve 1353 sayılı) Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun uyarınca bugün kullandığımız Latin harfleri kabul edilmiştir....
“Dar Bölge Seçim Sistemi” Üzerine
Demokrasi denilince temsili demokrasi, temsili demokrasi denilince de seçim anlaşılır. Yani, demokrasinin nabzı seçimlerde atar. Yönetilenlerin yöneticilerini belirlemesiyle sonuçlanan hukuki süreçler ve işlemler, 'seçim” olarak ifade...
BALKON KONUŞMASI
Seçimlerde, resmi olmayan sonuçların netleşmeye başladığı sıralarda kazanan siyasi parti liderinin balkona çıkarak bir teşekkür konuşması yapması, yeni bir siyasi gelenek haline gelme yolunda. Mahalli seçimler ya da milletvekili genel seçimlerinde...
“YENİ ANAYASA” FİYASKOSU
24. Dönem TBMM, yeni anayasa arayışları bağlamında tarihi bir misyon daha yüklenmişti. Sivil inisiyatif ürünü yeni bir anayasa yapımı. Parlamentonun ana yüklenicisi olduğu bu işin başarıyla tamamlanması sadece moral yönden bile çok önemliydi...
YENİ İNTERNET KANUNUNUN RUHU
21. yüzyılda, günlük hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline gelen internet ile ilgili düzenlemeler, Anayasanın temel haklar ve özgürlükler kataloğunun en kritik başlıklarından birisini oluşturan özel hayatın gizliliği ilkesiyle...
Kutu Kutu “Fezleke” mi?
Yeni alerjik deyimler Ayakkabı kutusu ile simgeleşen yolsuzluk iddiaları gündemde. Ayakkabı kutusu ve para sayma makinası, siyaset kurumuna kızgınlık ve reaksiyon ifadesi olma yolunda. Yolsuzluk algısıyla olumsuzlanan bu iki eşyanın, eski masumiyetine...
Yasamatik/ 'Torba' Kanun Sorunu
Sosisler ve torba kanunlar Kanunların ve sosislerin nasıl yapıldığını bilen kişi, gece rahat uyuyamaz. Demişti, Otto Bismarck. Hal böyle olunca, kanun ve sosis severlerin, onların nasıl yapıldığını bilmemesi, daha tercih edilebilir görünüyor....
CUMHURİYET İLANI VE MECLİS TUTANAKLARI
29 Ekim 1923; TBMM Zabıt Ceridesi (Tutanak Dergisi)'nin II. Devre Birinci İçtima Senesi (yasama yılı) 8. Cildi, 43. İçtima (Birleşim) Pazartesi Günü, Cumhuriyet ilan ediliyor. Söz konusu Meclis tutanaklarının 96. Sayfasına bakıldığında,...
'Paket' Değişiklik
Paket ve torba gibi söylemler, kanun yapım tekniği bakımından informel nitelik taşıyan dolayısıyla da resmi kullanımda yeri olmayan terimlerdir. Torba kanun, çok sayıda kanunla ilgili değişiklikleri kapsayan kanun tasarılarına verilen isimdir....
Meclis tatile girerken
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama ve denetim gibi klasik alanların yanında yönetim ve temsil gibi başkaca faaliyetlerde de bulunur. Meclis her yasama yılı sonunda tatile girerken kamuoyunda, performans kriteri şeklinde bazı rakamlar üzerinden...
“35. MADDE”
Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanununun 35. Maddesiyle ilgili değişiklik, Meclis gündeminde. Milli Savunma Komisyonu tarafından kabul edilen değişiklik, birleştirilen diğer konulardaki tekliflerle beraber torba kanun içerisinde, bugünlerde...
Gündem: 'Meclis Başkanı Seçimi'
İçinde bulunduğumuz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli gündemi, yeni Meclis başkanı seçimidir. Seçim takvimi işlemeye başlamıştır. Aday olma/gösterilme süreci devam etmektedir. Beş günlük bu süre, 28.06.2013 Cuma...
%10 seçim barajı
Seçim barajının düşürülmesi konusundaki teklifler, önümüzdeki günlerde gündeme gelecek gibi görünüyor. Mevcut teklifler ya da yeni sunulacak tekliflerle, milletvekili seçimlerinde uygulanan % 10'luk ülke barajının makul orana çekilmesi...
'Yüce Divan' Hakkında
Türkiye'de zaman zaman alevlenip sönen güncel tartışma başlıklarından olan Yüce Divan sistemi, ciddi reforma ihtiyaç duyulan konular arasında yer almaktadır. Anayasada belirtilen siyasetçiler ile üst düzey kamu görevlileri hakkında görev...
Sartorı’nin ‘Çift Motorlu Hükümet Sistemi ‘ Önerisi Üzerine
İleri demokrasilerde başarının sırrını, biraz da uygulanmakta oldukları ülkelerin özgün şartlarında ve elverişli zeminlerinde aramak gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, teamüllerden yazılı olmayan pratiklere kadar ülkelerin kendine has siyasi...
Denge ve Denetleme açığı
Siyasal aktörlerin ve kurumların etkileşim sisteminin güçlü ve akıl ürünü denge ve denetim mekanizmalarıyla donatılması, ileri demokrasi standartlarındandır. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenen Denge...
“FEZLEKE” YOLU
Konunun kısaca özetine yer verilen sunuş yazısı anlamına gelen fezleke, yasama dilinde dokunulmazlığın kaldırılması istemi anlamına gelmektedir. Milletvekilleri ile varsa parlamento dışından atanan bakanların yasama dokunulmazlığı nın...
"4. YARGI PAKETİ” ÜZERİNE
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun yasa trafiği devam ediyor. Özellikle yargı alanındaki paket yasalar koleksiyonuna bir yenisi daha eklenmek üzere. Kamuoyunda 4. Yargı Paketi şeklinde ifade edilen ''İnsan Hakları ve İfade...
SAF BAŞKANLIK SİSTEMİ
Başkanlık sistemi, ABD tarihinde kolonileri birleştirme modeli olarak işlev görmüş ancak sonradan taklit etmeye kalkışan başka ülkeler için yapısal siyasi bunalımlara yol açmış ve dolayısıyla ayrışma ve bölünmeye uygun zemin oluşturabileceğini...
PARLAMENTER DENETİM ÜZERİNE
Parlamenter sistemin iyileştirilmesi çerçevesinde parlamenter denetim (yasama denetimi) mekanizmasının güçlendirilmesi öncelikli reform alanlarının başında gelmelidir. Yasama reformu kapsamında Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nün ilgili...

banner274

banner283