Doç. Dr. Şeref İba
Doç. Dr. Şeref İba
Yazarın Makaleleri
TBMM 2. Yasama Yılı Sona Ererken...
Bu yasama yılına TBMM''nin lokomotif rolü üstlendiği, yeni anayasa çalışmaları damgasını vurdu. 19 Ekim 2011 tarihinde çalışmalarına başlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Mayıs ayı başından itibaren yazım aşamasına başlamıştır....
"Casus Belli" Mi?
Casus belli ifadesi, Latince bir terim olup uluslar arası hukukun meşru saydığı savaş sebebinin varlığı anlamına gelir. Suriye, geçtiğimiz günlerde uyarı bile yapmaksızın hasmane bir tutumla, silahsız bir keşif uçağımızı düşürmüştür....
“Anayasal Yurtseverlik” dedikleri…
Modern çağ ulus-devlet modeline dayalı vatandaşlık kurgusuna yeni bir alternatif olarak geliştirilen anayasal yurtseverlik, Alman –Avrupa patentli neolizm (söz türetmeciliği) ürünü bir kavramdır. Çok kültürlü ve bölüntülü toplumlar...
Bayram ve Terör
Bayramlar, manevi hislerin doruk noktasına çıktığı sosyal dayanışma dokusunun güçlendiği müstesna günlerdir. Dini bayramlar içerisinde Ramazan Bayramı, oruçlu günlerin ardına denk geldiği için de ayrıca önemli. Geçtiğimiz Ramazan bayramında...
Mahalli seçimlerin öne alınma usulü
Milletvekili genel seçimlerinin TBMM kararıyla öne alınması ve savaş sebebiyle gerektiğinde bir yıl geriye bırakılmasıyla ilgili olarak Anayasada açık düzenleme vardır. Oysa, Anayasanın tabiriyle 'mahalli seçimler' için genel seçimlere...
Yeni “ Büyükşehir Belediye Reformu”
13 yeni büyükşehir belediyesi kurulması ve ve mevcut büyükşehirler de dahil olmak üzere büyükşehir belediyelerinin il mülki sınırı ve ilçe belediyelerinin sınırlarının ilçe mülki sınırı şeklinde değiştirilmesini öngören Kanun...
Patara Parlamentosu
Antik yunan demokrasisi, köleler, metekler (sitede yaşayan yabancılar) ve kadınların yer almadığı küçük bir halk kitlesinin devlet yönetimine doğrudan katılımı ve bu katılımın mekanı niteliğindeki Ecclesia ile günümüz demokrasi ve...
Başkanlık Sistemi Tartışmaları
Ülkemizde, hükümet sistemi tartışmalarında kalkış noktası ve referans alınan modellerle ilgili bilgi kirliliğinden kaynaklanan ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. Başka bir ifadeyle tartışma zeminde hastalıklı durumlar söz konusu. Tartışmaların...
“Anayasa ve Parlamento Üzerine İncelemeler” Kitabı
Çok sayıda yayınevi tarafından hemen her alanda her gün yüzlerce belki binlerce kitap yayınlanıyor. Kitap yazanlar bilir; kitap yazmak doğum yapmak gibidir. Anayasa ve Parlamento hukuku alanında üretmiş olduğum eserler de benim çocuklarım gibi....
'İdam Cezası' Tartışmaları
İnsanlık dışı, canice ve vahşice işlenen bazı suçlar, bireylerin ve toplumun vicdanında ağır yaralar açmaktadır. Verilecek ceza, yaraları sarmasa, acıyı dindirmese, gideni geri getiremese bile, hunharca eylemleri yapanlar yaptığının bedelini...
Yasama Dokunulmazlığı ve Dokunma Yolu
Milletvekili dokunulmazlığı ya da anayasa diliyle yasama dokunulmazlığı, yasama organı üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirmelerini engelleyecek gereksiz suçlamalara karşı öngörülen hukuki bir güvencedir. Anayasanın 83. Maddesi...
Parlamenter Sistemin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler
Parlamenter sistemin daha işler hale getirilmesine yönelik olarak geliştirilen iyileştirme önerileri üzerinde popüler bağlamda yeterince durulmuyor. Oysa, siyasal sistem tartışmalarının ana artellerinden birisi, mevcut sistemin yetersizlikleri...
Yeni Anayasa Süreci İzleme Raporları ve Algılar
Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasa teklif taslağını kaleme alma aşamasında hatırı sayılır bir süreci başarıyla koordine etti ve yine kayda değer çalışmalara imza attı. Ancak, öyle anlaşılıyor ki, henüz yol yarılanmadı bile. 2012...
Ama, hangi Başkanlık Sistemi?
Bütün temsili demokratik sistemlerde üç ana aktör var: Halk, Yasama ve Yürütme. Demokrasilerde, halk seçimler yoluyla yöneticilerini belirler. Yasama seçimle gelir. Yürütme organı içinse genel kural yoktur. Ancak, hükümet sistemlerinin tasnifinde...
NEGATİF PARLAMENTARİZM
Hükümet sistemlerinin tasnifinde, şekli anayasanın ölü sözleri değil; anayasal teamülleri de kapsayan maddi anayasanın yaşayan hükümlerini dikkate almamızı tavsiye eden Sartori, çok haklı. Gerçekten de ülkede geçerli siyasi rejim tipini...
“ANAYASA HUKUKU VE SİYASAL KURUMLAR” ESERİ ÜZERİNE
Ankara-Turhan Kitabevi Yayınları tarafından 2. baskısı 2008 yılında yayınlanan Anayasa Hukuku ve Siyasi Kurumlar kitabımı, anayasa literatürüne katkı yapan klasik eserlerden farklı; akıcı ve kolay okunabilir bir çalışma düşüncesiyle...
PARLAMENTER DENETİM ÜZERİNE
Parlamenter sistemin iyileştirilmesi çerçevesinde parlamenter denetim (yasama denetimi) mekanizmasının güçlendirilmesi öncelikli reform alanlarının başında gelmelidir. Yasama reformu kapsamında Anayasa ve TBMM İçtüzüğü'nün ilgili...
SAF BAŞKANLIK SİSTEMİ
Başkanlık sistemi, ABD tarihinde kolonileri birleştirme modeli olarak işlev görmüş ancak sonradan taklit etmeye kalkışan başka ülkeler için yapısal siyasi bunalımlara yol açmış ve dolayısıyla ayrışma ve bölünmeye uygun zemin oluşturabileceğini...
"4. YARGI PAKETİ” ÜZERİNE
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun yasa trafiği devam ediyor. Özellikle yargı alanındaki paket yasalar koleksiyonuna bir yenisi daha eklenmek üzere. Kamuoyunda 4. Yargı Paketi şeklinde ifade edilen ''İnsan Hakları ve İfade...
“FEZLEKE” YOLU
Konunun kısaca özetine yer verilen sunuş yazısı anlamına gelen fezleke, yasama dilinde dokunulmazlığın kaldırılması istemi anlamına gelmektedir. Milletvekilleri ile varsa parlamento dışından atanan bakanların yasama dokunulmazlığı nın...
Denge ve Denetleme açığı
Siyasal aktörlerin ve kurumların etkileşim sisteminin güçlü ve akıl ürünü denge ve denetim mekanizmalarıyla donatılması, ileri demokrasi standartlarındandır. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenen Denge...
Sartorı’nin ‘Çift Motorlu Hükümet Sistemi ‘ Önerisi Üzerine
İleri demokrasilerde başarının sırrını, biraz da uygulanmakta oldukları ülkelerin özgün şartlarında ve elverişli zeminlerinde aramak gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, teamüllerden yazılı olmayan pratiklere kadar ülkelerin kendine has siyasi...
'Yüce Divan' Hakkında
Türkiye'de zaman zaman alevlenip sönen güncel tartışma başlıklarından olan Yüce Divan sistemi, ciddi reforma ihtiyaç duyulan konular arasında yer almaktadır. Anayasada belirtilen siyasetçiler ile üst düzey kamu görevlileri hakkında görev...
%10 seçim barajı
Seçim barajının düşürülmesi konusundaki teklifler, önümüzdeki günlerde gündeme gelecek gibi görünüyor. Mevcut teklifler ya da yeni sunulacak tekliflerle, milletvekili seçimlerinde uygulanan % 10'luk ülke barajının makul orana çekilmesi...

banner274

banner270