banner266
 TBMM Başkanlığına, tabir yerindeyse ,’teklif’ görünümlü yeni bir kanun tasarısı sunuldu. 2/2397 esas numaralı kanun teklifi, polisin özellikle toplumsal olaylarda yetkilerini arttıran hükümleriyle kamuoyunda ön plana çıkmaya başladı. Oysa söz konusu teklif ; başka kritik  konuları da kapsayan yeni bir torba kanun niteliğinde. 14.10.2014 tarihinde verilen teklif, esas itibariyle hakim ve savcıların özlük haklarında birtakım iyileştirmeler (maaş zammı, bazı disiplin cezalarının affı, idari yargıda hukuk fakültesi mezunu olmayan hakimlere hukuk fakültelerine sınavsız giriş hakkı gibi) getirmekle birlikte içerdiği kimi bazı düzenlemeler ciddi tartışmalara yol açmıştır. 

● Teklifin 21 inci maddesiyle, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Şüpheli veya sanıkla ilgili arama” başlıklı 116 ncı maddesinde yer alan “somut delillere dayalı kuvvetli şüphe” ibaresi, uygulamada karşılaşılan güçlük sebebiyle “makul şüphe” şeklinde değiştirilmesi öngörülmektedir. 
● Teklifin 22 nci maddesiyle, 5271 sayılı CMK’nın “Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma” başlıklı 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan katolog suçlardan “Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) suçları” ibaresinin, “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316)”  şeklinde değiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
● 23 üncü madde ise 5271 sayılı CMK’nın 135 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle soruşturma ve kovuşturma evresinde iletişimin tespitine ilişkin kararın ayrı bir fıkrada düzenlenmesi, ve dinleme kararlarının ağır ceza mahkemeleri yerine sulh ceza hakimliklerinden veya yargılama yapan mahkemelerce verilmesi öngörülmektedir. Yine aynı maddede yer alan katolog suçlardan “Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) suçları” ibaresinin, “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308) şeklinde değiştirilmesi ve maddeye “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316)” ibaresi eklenmektedir. 
● Teklifin 24 üncü maddesiyle, 5271 sayılı CMK’nın “Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi” başlıklı 139 uncu maddesinde yer alan katalog suçlarından “Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315)” ibaresinin “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308)” şeklinde değiştirilmesi ve maddeye “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316)” ibaresinin eklenmesi amaçlanmaktadır. 
● Teklifin 25 inci maddesiyle, 5271 sayılı CMK’nın “Teknik araçlarla izleme” başlıklı 140 ıncı maddesinde yer alan katalog suçlardan “Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315)” ibaresinin “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308)” şeklinde değiştirilmesi ve maddeye “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316)” ibaresinin eklenmesi öngörülmektedir.
● 26 ncı maddeyle, 5271 sayılı CMK’nın “Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi” başlıklı 153 üncü maddesinin mülga ikinci fıkrası yeniden düzenlenerek soruşturma evresinin gizli olduğu gerekçesiyle, yürütülen soruşturmalarda müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek durumlarda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hakiminin kararıyla bu yetkisinin kısıtlanabileceği düzenlenmektedir.
 
Kısacası, yeni teklif ile yapılması düşünülen değişiklikler ülkemizin demokrasi standartları ve karnesi yönünden geriye gidiş ve U dönüşü çağrışımı yapabilir. A.B uyum yasaları ve demokratikleşme paketleriyle gerçekleştirilen düzenlemelerle kat edilmiş mesafe özenle korunmalıdır. Ayıca, gündeme gelecek yemi paketin anayasaya aykırılık yönünden de dikkatle değerlendirilmesi gereken maddelerden oluştuğu ortada. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner274

banner283